ประวัติโรงเรียน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   รูปแบบการจัดโรงเรียน
   โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
   หลักสูตรการเรียนการสอน
   กิจกรรมเสริมหลักสูตร
   รางวัลของโรงเรียน
   ผลงานของโรงเรียน
   บรรยากาศภายในโรงเรียน
   การรับสมัคร
   เนอซเซอรี่
   ข่าวสารของโรงเรียน
   ภาพกิจกรรม
   ที่ตั้งโรงเรียน
   คำถามที่ถามบ่อยๆ
   ช่องทางอื่นๆของโรงเรียน
     Facebook
     Youtube
     แฟลชเวปสัตย์สงวน
12 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  ข่าว
สัตย์สงวนอเนอซเซอรี่
จำนวนผู้เข้าชม 3332 คน
โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน 3 พุทธทาสภิกขุ  วิภาวดีรังสิต

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลอายุ 1.5 ปี - 3 ปี เตรียมความพร้อม และฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล ส่งเสริมพฤติกรรมด้านสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น รู้จักรักเพื่อน ขยายประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตไทย ปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้อง สุขนิสัย และคุณสมบัติที่ดีงาม ฝึกการเจริญสติ และทำสมาธิ เพื่อการเข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนาในระดับต่อไป ท่านผู้ปกครองติดต่อได้ที่โรงเรียนค่ะ
ข่าว
- ขอเชิญร่วมงานกีฬาอนุบาลปิดภาคเรียน 2555
- ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงความสามารถของนักเรียน
- การแสดงของนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.56
- สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
- สัตย์สงวนอเนอซเซอรี่
- ข้อมูลโรงเรียน
ดูทั้งหมด

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ วิภาวดีรังสิต โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ
51 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/39 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
โทร 02-275-8227, 02-275-7738
อีเมล ssa.school@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY